‘n Unieke ondersteuningsnetwerk vir boere

Wat beteken dit om ‘n vriend van landbou te wees?

Vriende van Landbou wil daarmee die publiek, wat nie noodwendig direk by landbou betrokke is nie, bewus maak van die omstandighede waarin boere werk en ’n netwerk vestig waardeur geld en kundigheid tot die organisasie se ledenetwerk beskikbaar kan raak. Dit word dan tot voordeel van boere gebruik en om hulle onder meer in krisistye by te staan, asook om die algemene beeld van landbou as ‘n uiters belangrike industrie te bevorder.

  • Plaasveiligheid is ‘n prioriteit
  • Grondsake is belangrik
  • Ons rampfonds ondersteun landbouers in nood
  • Voedselfonds

‘n Eerste vir Suid-Afrika

Vriende van Landbou is enig in sy soort en ‘n eerste vir Suid-Afrika.

‘n Kundige Span

Die inisiatief word bedryf deur ‘n kundige span, gelei deur Gerhard Kriel.

Verskeie Inisiatiewe

Van rampfondse tot plaasveiligheidsinisiatiewe. Raak betrokke by enige van ons projekte.

Landswye Ledenetwerk

Vriende van Landbou bestaan uit ‘n netwerk van vriende wat omgee vir landbouers regoor Suid- Afrika.
Vriende-van-Landbou_OnlineShop_image_AFR

Aanlynwinkel

Ek is deel van iets ongelooflik. Dit is een van die beter inisiatiewe waarby ek al betrokke was.

– Andries Vermeulen –

Hoekom jy ‘n vriend van landbou moet wees

Bekamp misdaad met plaasveiligheid

Samewerking met die polisie, weermag en ander agentskappe soos die gemeenskap.

Ons werk saam met Vriende om gemeenskappe te bemagtig en op te lei oor hoe om effektiewe en werkbare planne te beraam en toe te pas om sodoende te verseker dat die hele gemeenskap betrokke is daarby om die veiligheid van almal te verseker.

Ondersteun boere met grondsake

Hulp en vaardighede van kundiges in die landbou sektor.

Verskeie kundiges in die lanbousektor bied hul tyd en vaardigheid aan om via toesprake, webinars,TV en radioprogramme en vergaderings boere in te lig oor wat die kwessies is en hoe hulle moet beplan vir die verskillende scenarios.

Ondersteun boere tydens droogtes, vloede en brande

Ons ondersteun boere met rampfondse.

Donasies van individue en besighede word aangewend om donasies van ander hulpmiddels te fasiliteer. Soos byvoorbeeld, diesel te betaal om over van skenker na ontvangers te neem. Ons werk saam met georganiseerde landbou en individue op grondvlak om effektief alle landbouers te dien – ongeag van geslag, ras, geloof of ander affiliasies.

The discovery of agriculture was the first big step toward a civilized life.

– Arthur Keith –

SIEN ONS GALLERY

OFM_ListenLiveBanner_FriendsOfAgri_AFR