‘n Unieke ondersteuningsnetwerk vir boere.

Wat beteken dit om ‘n vriend van landbou te wees?  English Website

Vriende van Landbou™ (NPO Nr 267-162) wil daarmee die publiek, wat nie noodwendig direk by landbou betrokke is nie, bewus maak van die omstandighede waarin boere werk en ’n netwerk vestig waardeur geld en kundigheid tot hulle wat dit benodig, beskikbaar kan raak. Dit word dan tot voordeel van Landbou gebruik en om die nood te verlig, asook om die algemene beeld van landbou, as ‘n uiters belangrike industrie, te bevorder.

  • Gemeenskap & Plaasveiligheid bly ‘n prioriteit.
  • Grondsake is belangrik.

‘n Eerste vir Suid-Afrika

Vriende van Landbou™ is enig in sy soort en ‘n eerste vir Suid-Afrika.

‘n Kundige Span

Die inisiatief word bedryf deur ‘n kundige span, gelei deur Gerhard Kriel.

Verskeie Inisiatiewe

Van Rampfondse tot Gemeenskap en Plaasveiligheidsinisiatiewe. Raak betrokke by enige van ons projekte.

Landswye Ledenetwerk

Vriende van Landbou™ bestaan uit ‘n netwerk van Vriende wat omgee vir landbouers regoor Suid- Afrika.

Wees deel van iets ongelooflik. Dit is een van die beter inisiatiewe waarby ek al betrokke was.

– Andries Vermeulen –

SIEN ONS GALLERY

OFM_ListenLiveBanner_FriendsOfAgri_AFR