DONASIES KAN AANLYN MET ONS VEILIGE BETALINGSPOORT-OPSIES GESKENK WORD:

givengain-donate-button

DONASIES KAN OOK OORBETAAL WORD IN ONS FNB TJEKREKENING. SIEN ONS BANKBESONDERHEDE ONDERAAN:

Bank: FNB
Rekeninghouer: Friends of Agriculture
Rekening Tipe: Tjekrekening
Rekeningnommer: 62 825 751 648
Takkode: 255355

 

Gebruik jou telefoonnommer as verwysing met betalings.

Vir enige navrae, kontak ons gerus:

Kontaknommer:    +27 (0) 82 050 1444

E-Pos Adres:          info@vriendevanlandbou.com