Donasies kan oorbetaal word in ons FNB tjekrekening. Sien ons bankbesonderhede onderaan:

Bank: FNB
Rekeninghouer: Friends of Agriculture
Rekening Tipe: Tjekrekening
Rekeningnommer: 62 825 751 648
Takkode: 255355
Vir enige navrae, kontak ons gerus:

Kontaknommer:    +27 (0) 82 050 1444

E-Pos Adres:          info@vriendevanlandbou.com