Kundiges in die landbousektor bied hul tyd en vaardigheid aan om deur middel van om toesprake, TV-, radio-programme en vergaderings ondersteuning aan ander boere te bied.

So lig hulle ook boere in oor rakende kwessies en hoe om te beplan.

Die Vriende van Landbou, inisiatief gaan ook gebruik word om die publiek, wat nie noodwendig direk by landbou betrokke is nie, bewus te maak van die omstandighede van diegene wat in landbou werk. Verder gaan ’n netwerk gevestig word wat aan Vriende van Landbou se lede toegang tot fondse en kundigheid sal verskaf.